RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60T4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60T4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);  Mã: RJH60T4_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Thương hiệu: Renesas;  Xuất xứ: tháo máy;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Mã kho: RJH60T4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);
Mã: RJH60T4_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Thương hiệu: Renesas;
Xuất xứ: tháo máy;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Mã kho: RJH60T4_OLD_194

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG