RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;

Mã: RJP30H2A;

Kiểu chân: TO-263;

Thương hiệu: RENESAS;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;  Mã: RJP30H2A;  Kiểu chân: TO-263;  Thương hiệu: RENESAS;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Phân nhóm: IGBTTên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;  Mã: RJP30H2A;  Kiểu chân: TO-263;  Thương hiệu: RENESAS;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;
Mã: RJP30H2A;
Kiểu chân: TO-263;
Thương hiệu: RENESAS;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Phân nhóm: IGBTTên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;
Mã: RJP30H2A;
Kiểu chân: TO-263;
Thương hiệu: RENESAS;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Phân nhóm: IGBT

Tags: , , ,