RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V;

Mã: RJP63K2_TO220;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Renesas;

Dùng cho: Vật tư Màn hình;

Phân nhóm: N IGBT

Tên hàng: RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V;  Mã: RJP63K2_TO220;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: Renesas;  Dùng cho: Vật tư Màn hình;  Phân nhóm: N IGBT

Tên hàng: RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V;
Mã: RJP63K2_TO220;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: Renesas;
Dùng cho: Vật tư Màn hình;
Phân nhóm: N IGBT

Tags: , , ,