SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: SG3525AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: ST;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM;  Mã: SG3525AN;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: ST;  Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: SG3525AN DIP16 IC nguồn PWM;
Mã: SG3525AN;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: ST;
Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tags: ,