3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc

Giá: 58,500 VNĐ

Tên hàng: 3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-50L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10350; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10350; Bán đầu zắc cắm servo driver 50 chân 3M 10350 ASD-CNSC0050 3M TAIWAN LTD 10150-3000PE 10350-52A0-008 Đầu nối Servo Mitsubishi MR-J3CN1 Đầu nối MR-J3CN1

3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc;
Mã: SM-50L;
Thương hiệu: MOLEX;
Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);
Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10350; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10350; Bán đầu zắc cắm servo driver 50 chân 3M 10350 ASD-CNSC0050 3M TAIWAN LTD 10150-3000PE 10350-52A0-008 Đầu nối Servo Mitsubishi MR-J3CN1 Đầu nối MR-J3CN1

3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc;
Mã: SM-50L;
Thương hiệu: MOLEX;
Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);
Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10350; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10350; Bán đầu zắc cắm servo driver 50 chân 3M 10350 ASD-CNSC0050 3M TAIWAN LTD 10150-3000PE 10350-52A0-008 Đầu nối Servo Mitsubishi MR-J3CN1 Đầu nối MR-J3CN1

3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc;
Mã: SM-50L;
Thương hiệu: MOLEX;
Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);
Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10350; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10350; Bán đầu zắc cắm servo driver 50 chân 3M 10350 ASD-CNSC0050 3M TAIWAN LTD 10150-3000PE 10350-52A0-008 Đầu nối Servo Mitsubishi MR-J3CN1 Đầu nối MR-J3CN1

Tags: , , , , , , , , , ,