SN74HC573N 74HC573N HD74HC573P IC LOGIC SÔ

Giá: 7,000 VNĐ

Tên: SN74HC573N 74HC573N HD74HC573P IC LOGIC SÔ, OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã: SN74HC573N

Hãng SX: TÍ;

Kiểu chân: cắm DỊP-20

SN74HC573N

Tags: