HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã: SN74HC595PWR_OOT;

Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;  Mã: SN74HC595PWR_OOT;  Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;
Mã: SN74HC595PWR_OOT;
Kiểu chân: dán TSSOP16

Tags: ,