SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232;

Mã: SP3232EEN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232;  Mã: SP3232EEN;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: SIPPEX;  Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232;
Mã: SP3232EEN;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: SIPPEX;
Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tags: , ,