SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232;

Mã: SP3232EEY;

Hãng sx: SIPEX;

Kiểu chân: dán TSSOP16

SP3232EEY 3232E

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG