STK4192II IC Khuếch đại ampli

Giá: 94.000 VNĐ

STK4192II IC Khuếch đại ampli 45W, AF Power Amplifier Split Power Supply (TM)

Mã: STK4182II

Kiểu chân: cắm

Thương hiệu: SANYO

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: STK4162II STK4172II STK4182II

 

Tags: , , , ,