IC khuếch đại ampli;

Tên hàng :STK4192II IC Khuếch đại ampli; mã hàng : STK4192II; Hãng sx: SANYO; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư ampli

STK4192II IC Khuếch đại ampli

Giá: 56.000 VNĐ

Tên hàng :STK4192II IC Khuếch đại ampli;

mã hàng : STK4192II;

Hãng sx: SANYO;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: TDA7294 IC khuếch đại ampli; mã hàng: TDA7294; kiểu chân: cắm; hãng sx: ST; Dùng cho: Vật tư ampli

TDA7294 IC khuếch đại ampli

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: TDA7294 IC khuếch đại ampli;

mã hàng: TDA7294;

kiểu chân: cắm;

hãng sx: ST;

Dùng cho: Vật tư ampli

LÊN ĐẦU TRANG