STK65055III-Y IGBT (TM)

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: STK65055III-Y IGBT (TM);

Mã: STK65055III-Y_OLD;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần

Tên hàng: STK65055III-Y IGBT (TM); Mã: STK65055III-Y_OLD; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần

Tên hàng: STK65055III-Y IGBT (TM);
Mã: STK65055III-Y_OLD;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần

Tags: , , , ,