2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM)

Mã: 2SK2611_OLD

Kiểu chân: cắm TO-3P

Thương hiệu: TOSHIBA

Xuất xứ: Tháo máy (không cắt chân)

Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM);
Mã: 2SK2611_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: tháo máy;
Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tags: , , ,