Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;

Kiểu chân: dán 7050;

Mã: TA7050-3V3-45MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;  Kiểu chân: dán 7050;  Mã: TA7050-3V3-45MHz;  Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;
Kiểu chân: dán 7050;
Mã: TA7050-3V3-45MHz;
Dùng cho: vật tư biến tần;

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG