A7800_SOP8

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7800_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã kho: A7800_SOP8_906

A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 28.500 VNĐ

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7800_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã kho: A7800_SOP8_906

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7800_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã kho: A7800_SOP8_-ic;

A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 30.500 VNĐ

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7800_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã kho: A7800_SOP8_-ic;

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler; Mã: A7800_SOP8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler;

Mã: A7800_SOP8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

LÊN ĐẦU TRANG