A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler;

Mã: A7800_SOP8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler;  Mã: A7800_SOP8;  Hãng sx: AVAGO;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler;
Mã: A7800_SOP8;
Hãng sx: AVAGO;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , , ,