B3528_107C;

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210 mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210; mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

LÊN ĐẦU TRANG