107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;  mã hàng: B3528_107C;  Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;
mã hàng: B3528_107C;
Kiểu chân: dán 1210

 

Tags: , ,