107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210  mã hàng: B3528_107C;  Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210
mã hàng: B3528_107C;
Kiểu chân: dán 1210

Tags: , ,