MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V;

Mã: MBRF20200CT;

Hãng sx: ON;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V;  Mã: MBRF20200CT;  Hãng sx: ON;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V;
Mã: MBRF20200CT;
Hãng sx: ON;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: ,