DIP18

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY; Mã: UDN2981A; Kiểu chân: cắm DIP-18; Thương hiệu: Allegro; Phân Nhóm: IC Driver

UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;

Mã: UDN2981A;

Kiểu chân: cắm DIP-18;

Thương hiệu: Allegro;

Phân Nhóm: IC Driver

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays; Mã: ULN2803APG; Kiểu chân: cắm DIP-16; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: TD62083A;

ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays;

Mã: ULN2803APG;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TD62083A;

LÊN ĐẦU TRANG