TDA7294 IC khuếch đại ampli

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: TDA7294 IC khuếch đại ampli;

mã hàng: TDA7294;

kiểu chân: cắm;

hãng sx: ST;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: TDA7294 IC khuếch đại ampli;  mã hàng: TDA7294;  kiểu chân: cắm;  hãng sx: ST;  Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: TDA7294 IC khuếch đại ampli;
mã hàng: TDA7294;
kiểu chân: cắm;
hãng sx: ST;
Dùng cho: Vật tư ampli

Tags: , , ,