SERVO

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán; Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6

KE SMBJ5.0A P6SMB5.0A SMB DO-214AA Diode zener 5V 600W dán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;

Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán; Mã: SMBJ200A_P6KE200A ; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6KE

SMBJ200A-TR SMBJ200A MBJ 200A MBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode TVS ZENER 200V 600W, TVS UNIDIRECT 600W 200V SMB

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán;

Mã: SMBJ200A_P6KE200A ;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6KE

Tên hàng: P546A2006 IGBT Module; Mã: P546A2006; Dùng cho: Vật tư SERVO DRIVER

P546A2006 IGBT Module

Giá: Liên hệ

Tên hàng: P546A2006 IGBT Module;

Mã: P546A2006;

Dùng cho: Vật tư SERVO DRIVER

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy); Mã: MIG30J502HC_OLD; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: vật tư SERVO

MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy)

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Mã: MIG30J502HC_OLD;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư SERVO

LÊN ĐẦU TRANG