TNY278PN

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY278PN

TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY278PN

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-7; hãng sx: POWER; Mã hàng: TNY278PN;

TNY278PN TNY278P IC Nguồn

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

hãng sx: POWER;

Mã hàng: TNY278PN;

LÊN ĐẦU TRANG