TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY278PN

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã: TNY278PN

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã: TNY278PN

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG