TOP224YN;

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TOP224YN_807

TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: TOP224YN_807

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN IC Nguồn; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: POWER; Mã hàng: TOP224YN; Dùng cho: vật tư máy in

TOP224Y TOP224YN IC Nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã hàng: TOP224YN;

Dùng cho: vật tư máy in

LÊN ĐẦU TRANG