TOP224Y TOP224YN IC Nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã hàng: TOP224YN;

Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: POWER;  Mã hàng: TOP224YN;  Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: POWER;
Mã hàng: TOP224YN;
Dùng cho: vật tư máy in

Tags: , , ,