TYN812

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V; Mã: TYN812

TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V;

Mã: TYN812

Tên hàng :TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V; Mã: TYN812; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ST; Hàng tương đương: TN1215, TYN612, TYN812, TYN1012

:TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng :TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V;

Mã: TYN812;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Hàng tương đương: TN1215, TYN612, TYN812, TYN1012

LÊN ĐẦU TRANG