:TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V

Giá: 4.000 VNĐ
Tên hàng :TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V;  Mã: TYN812;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST;  Hàng tương đương: TN1215, TYN612, TYN812, TYN1012

Tên hàng :TYN812 TO220 SCR Thyristor 12A 800V;
Mã: TYN812;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST;
Hàng tương đương: TN1215, TYN612, TYN812, TYN1012

Tags: , ,