Vật tư máy hàn

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V (Tháo máy); Mã: K40T120_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx: Infineon; Dùng cho: Vật tư máy hàn

K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V (Tháo máy)

Giá: 22.000 VNĐ

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V (Tháo máy);

Mã: K40T120_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: Infineon;

Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V; Mã: K40T120; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx: Infineon; Dùng cho: Vật tư máy hàn

K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200

Giá:43.500 VNĐ

Tên hàng: K40T120 H40T120 IKW40T120 IGBT 40A 1200V;

Mã: K40T120;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: Infineon;

Dùng cho: Vật tư máy hàn

LÊN ĐẦU TRANG