SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R; Mã: 47N60C3; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: inifineon; xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư máy hàn; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;
Mã: 47N60C3;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Thương hiệu: inifineon;
xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư máy hàn;
Phân nhóm: N MOSFET;
Mã kho: 47N60C3_fdz

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG