VISHAY

V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V;

Mã: V20120S;

Hãng sx: VISHAY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3;

Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V; Mã: V20120S; Hãng sx: VISHAY; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3; Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V;

Mã: V20120S;

Hãng sx: VISHAY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3;

Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

Tên hàng: 4N25 Photo-tran; mã hàng: 4N25; Kiểu chân: cắm DIP4; Hãng sx: VISHAY

4N25 Photo-tran

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: 4N25 Photo-tran;

mã hàng: 4N25;

Kiểu chân: cắm DIP4;

Hãng sx: VISHAY

LÊN ĐẦU TRANG