V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V;

Mã: V20120S;

Hãng sx: VISHAY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3;

Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V;  Mã: V20120S;  Hãng sx: VISHAY;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3;  Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

Tên hàng: V20120S V20120S-E3 TO-220 Diode kép 20A 120V;
Mã: V20120S;
Hãng sx: VISHAY;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: VI20120S VI20120S-E3;
Thông số: High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier

Tags: , , ,