TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TOSHIBA

Tags: , , ,