Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-30P_R;
Hàng tương đương: IDE 30

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-30P_R;  Hàng tương đương: IDE 30

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-30P_R;
Hàng tương đương: IDE 30

Tags: , ,