TL494CN IC nguồn PWM

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TL494CN IC nguồn PWM;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: TL494CN

Tên hàng: TL494CN IC nguồn PWM;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TI;  Mã: TL494CN

Tên hàng: TL494CN IC nguồn PWM;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI;
Mã: TL494CN

Tags: , , ,