TLP250 Photocoupler opto các ly quang

Giá : 16,000 VNĐ

Tên: TLP250 Photocoupler opto các ly quang;

Mã:  TLP250

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: TLP250, P250

tlp251-1

 

 

Tags: