TLP250 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 15,000 VNĐ

Tên: TLP250 Photocoupler opto các ly quang;

Mã: TLP250

Kiểu chân: dán SOP-8;

TaG: TLP250, P250

TLP250

 

 

Tags: