TLP251 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 22,500 VNĐ

Tên: TLP251 Photocoupler opto các ly quang;

Mã: TLP251

Kiểu chân: cắm DIP-8;

TaG: TLP251, P251

TLP251

Tags: