TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP281-4GB

Tên hàng: TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TLP281-4GB

Tên hàng: TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TLP281-4GB

Tags: , , ,