TLP350 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 18,500 VNĐ

Tên: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;

Mã: TLP350

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: TLP350, P350

TLP350

 

Tags: