TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler;

Mã: TLP785;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: Toshiba;

Hàng tương đương: TLP785-GB TLP785GB P785GB P785GR P785BL

Tên hàng: TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler;  Mã: TLP785;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Thương hiệu: Toshiba;  Hàng tương đương: TLP785-GB TLP785GB P785GB P785GR P785BL

Tên hàng: TLP785 P785 DIP4 Photo-Tran optocoupler;
Mã: TLP785;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Thương hiệu: Toshiba;
Hàng tương đương: TLP785-GB TLP785GB P785GB P785GR P785BL

Tags: , , ,