TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

mã: TNY264PN

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  mã: TNY264PN

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
mã: TNY264PN

Tags: , , ,