TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY266PN

 

Tên hàng: TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã: TNY266PN

Tên hàng: TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã: TNY266PN

Tags: , , ,