TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY268PN;

Tag: TNY263P, TNY263PN, TNY264P, TNY264PN, TNY265P, TNY265PN, TNY266P, TNY266PN, TNY267P, TNY267PN, TNY268P, TNY268PN

Tên hàng: TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã: TNY268PN;  Tag: TNY263P, TNY263PN, TNY264P, TNY264PN, TNY265P, TNY265PN, TNY266P, TNY266PN, TNY267P, TNY267PN, TNY268P, TNY268PN

Tên hàng: TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã: TNY268PN;
Tag: TNY263P, TNY263PN, TNY264P, TNY264PN, TNY265P, TNY265PN, TNY266P, TNY266PN, TNY267P, TNY267PN, TNY268P, TNY268PN

Tags: , , ,