TNY279PN DIP7 IC nguồn

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: TNY279PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TNY279PN;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: Power;

Mã kho: TNY279PN_088

Tên hàng: TNY279PN DIP7 IC nguồn;  Mã: TNY279PN;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Thương hiệu: Power;  Mã kho: TNY279PN_088

Tên hàng: TNY279PN DIP7 IC nguồn;
Mã: TNY279PN;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Thương hiệu: Power;
Mã kho: TNY279PN_088

Tags: , , ,