TNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY280PN

Tên hàng: TNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã: TNY280PN

Tên hàng: TNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã: TNY280PN

Tags: , , ,