TOP223Y TOP223YN IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TOP223Y TOP223YN IC nguồn;

kiểu chân: cắm TO-220;

mã hàng: TOP223YN;

hãng sx: POWER;

Tên hàng: TOP223Y TOP223YN IC nguồn;  kiểu chân: cắm TO-220;  mã hàng: TOP223YN;  hãng sx: POWER;

Tên hàng: TOP223Y TOP223YN IC nguồn;
kiểu chân: cắm TO-220;
mã hàng: TOP223YN;
hãng sx: POWER;

Tags: , , ,