TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP233PN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: Power;  Mã: TOP233PN;  Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: Power;
Mã: TOP233PN;
Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tags: , , ,