TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP234GN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: Power;  Mã: TOP234GN;  Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: Power;
Mã: TOP234GN;
Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tags: , , ,